Ditt bästa tillstånd med HRV-Träning

Som komplement till Mentala Träningen och Stresshantering kan jag nu erbjuda HRV-träning. Här får du en direkt biofeedback på hur ditt inre liv ser ut, en omedelbar spegel av ditt autonoma nervsystem. Du ser direkt hur andningsfokus ger coherens i nervsystemet (alltså hur sympatiska och parasympatiska sammarbeta bättre och hjälper dig till ditt bästa tillstånd […]

Läs mer