TRISTESSENS RISKER

För mig har det sedan länge varit viktigt att jobba med ”GLÄDJE” och då inte bara glädje för min egna del. Workshops, föreläsningar eller utbildningar ska alltid innehålla en stor option glädje och teman som LIVSGLÄDJE, ARBETSGLÄDJE, SKOLGLÄDJE eller TÄVLINGS/TRÄNINGSGLÄDJE är teman som jag ofta går in på. Så varför detta fokus på Glädje. Är det för att följa trenden om jakten på ständig lycka. Inte alls och det är dessutom en utopi att ständigt kunna vara lycklig. Däremot händer väldigt mycket spännande saker i hjärnan när vi upplever glädje, som exempel påverkas flera hormoner som stimulerar inlärning, minne och en allmänt må bra känsla. Vad är då motsatsen till Glädje, jo ”TRISTESS” Ny forskning visar hur farligt tristessen är för hjärnan och paradoxalt nog upplever vi mer tristess nu trots alla kanaler på TV:n och allt spännande vi finner i våra datorer, telefoner och läsplattor. Tvärtemot vad man tidigare trott så ökar vårt stresshormon Kortisol när vi upplever tristess.

Se UR:s dokumentar om Tristessens risker

Kommentera