Handledning

Alla som jobbar med människor behöver sin egen handledning individuellt eller i grupp. Även i grupper som jobbar nära varandra kan ibland behöva handledning.

Kontakta oss Image

Mer att läsa

Alla som jobbar med människor behöver sin egen handledning individuellt eller i grupp.Även i grupper som jobbar nära varandra kan ibland behöva handledning.
Då jag har lång erfarenhet från psykiatrin på olika nivåer och efter att gått min utbildning i KBT och jobbat som behandlare inom psykiatrin blivit efterfrågad som handledare.

Även här har jag ett coachande förhållningssätt, då de som jobbar närmast sina klienter också har den största kunskap om vad som behöver göras och vad som skulle fungera bäst.