Coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Kontakta oss Image

Mer att läsa

Coaching bygger på en samtalsmetod där fokus ligger på att få personer runt dig att ta fram mer av sina egna resurser och få ett målstyrt synsätt. Att sen komma till handling
och med hög motivation hålla fast vid planerad agenda och målet är centralt.

Jag blev Certifierad internationell coach 2004 och sedan certifierad businesscoach 2007. Det coachande förhållningssättet är en integrerad och självklar del av mig i alla samtal
och organisationer, samt för eleverna på Hälsa Friskvårdslinjen på Grimslövs Folkhögskola.

Här fokuserar vi på vad den enskilde vill uppnå och sen hur man tar sig dit.
En utbildning i coachande förhållningsätt hjälper dig att ta fram det bästa ur dina medarbetare/kunder.

Vad är coachning?

”Att medvetandegöra de egna resurserna hos individen. Ett förhållningssätt som bygger på en övertygelse om människans egen förmåga att finna svaren inom sig”. Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl

Coachning fokuserar på det du vill ha, dvs. målet, och hur du ska nå dit. Coachning utmanar också våra begränsande övertygelser och förstärker de positiva. Det är mycket vi tror oss inte kunna göra fastän vi aldrig har provat.
Coachningen stöder det förändringsarbete som kommer tillstånd när vi arbetar med våra mål och värderingar.