Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Kontakta oss Image

Vad är kognitiv psykoterapi?

Kognitiv psykoterapi tar fasta på individens förmåga att med egen vilja och tankekraft bryta negativa mönster och onda cirklar. Termen kognitiv är adjektivformen av latinets cognito som i sin tur kommer av cognoscere som betyder lära känna. Kognitioner d v s enskilda tankar och bilder bygger upp vår inre föreställningsvärld och avgör hur vi uppfattar verkligheten och vilka känslor vi förknippar med den.

Kognitiv psykoterapi är i första hand en korttidsbehandling. Sessionerna kan vara olika långa men ofta varar de cirka en timme.
Målet med kognitiv psykoterapi är att individen under terapins gång skall bli medveten om sina omedvetna scheman (d v s de tankar och känslor som styr hur vi tolkar världen) och hur mer ändamålsenliga scheman skall utvecklas. Syftet är att du själv ska hitta lösningar genom att konkreta och öppna frågor ställs.

Kognitiv psykoterapi tar fasta på individens förmåga att med egen vilja och tankekraft bryta negativa mönster och onda cirklar. Termen kognitiv är adjektivformen av latinets cognito som i sin tur kommer av cognoscere som betyder lära känna. Kognitioner d v s enskilda tankar och bilder bygger upp vår inre föreställningsvärld och avgör hur vi uppfattar verkligheten och vilka känslor vi förknippar med den.

Kognitiv psykoterapi är i första hand en korttidsbehandling. Sessionerna kan vara olika långa men ofta varar de cirka en timme.
Målet med kognitiv psykoterapi är att individen under terapins gång skall bli medveten om sina omedvetna scheman (d v s de tankar och känslor som styr hur vi tolkar världen) och hur mer ändamålsenliga scheman skall utvecklas. Syftet är att du själv ska hitta lösningar genom att konkreta och öppna frågor ställs.