Mental Träning

För dig som vill utveckla ditt sinne och tankeförmågan i allt från idrott, karriär till stressreducering.

Inom all idrott pågår alltid minst två spel, det första vi tänker på är det yttre där vi ser vår motståndare. Här är många komponenter man som elitidrottare ska hantera. Det är det egna spelet, lagspelet, hantera motståndaren, publik och fans, spelet om mediaplats där både ros och ris skall hanteras, det privata spelet (identitet) vem är jag i och utanför min idrott. Till allt detta ska vi hantera det inre spelet där mina tankar, inre bilder och känslor kan bli min främsta motståndare. Inom all idrott idag blir det allt viktigare att hantera och utveckla sin mentala styrka. Detta blir även allt viktigare hos gemene man i sitt privatliv och yrkesval.

Kontakta oss Image

Du blir vad du tänker

Mental träning är precis som det låter, en träning för våra mentala processer.

Patrik Welander

Jag har sedan 2003 då jag började läsa mental träning för skandinaviska ledarhögskolan jobbat med flertalet idrottspersoner och lag. Personer som jag haft individuellt är åtskilliga i allt från stress, ångest och depression till företagsledare. Personer som gått kurs i mental träning hos mig är också åtskilliga.

Ett av mina största uppdrag just nu är att jag utbildar ”Hälsa Friskvårdsklassen” på Grimslövs Folkhögskola. Jag följer varje klass under ett år. Här får eleverna god teoretisk kunskap om den mentala träningen, idrottspsykologi och positiv psykologi samt gott om praktiska övningar för att integrera den mentala träningen i kroppen och i deras vardag.

Kommentaren som är vanligast är att ”det här skulle alla fått redan i skolan”.

Mental träning – tankens kraft!

Mental träning är precis som det låter, en träning för våra mentala processer.
Utgångspunkten är att vi alla kan må och/eller fungera bättre. Fortfarande möter jag personer som tror att mental träning endast är för den misslyckade eller för de som mår dåligt. Jag menar att Mental Träning är för alla som på ett eller annat sätt vill få till förändringar i livet eller förbättra sig inom ett eller flera områden.

Varför får jag ibland idrottsmän/kvinnor som redan är väldigt duktiga inom sin sport? Jo för att de har konstaterat att det är en viktig bit att jobba med sina tankeprocesser för att förbättra sig inom sin idrott. De lägger ner en otrolig tid på att träna sin kropp så varför inte också ta hand om den viktigaste muskeln i Kroppen. ”Hjärnan”

Under Mentala träningen brukar jag alltid gå igen det vi kallar för SMAK-faktorerna, där S:et står för Självbilden och med det mycket av självförtroende och självkänsla men även mycket annat som gör att vi bildar vårt jag och en självmedvetenhet. M:et står för våra Målbilder: Vi har alla massa målbilder men är oftast ganska omedvetna om det och hur de påverkar oss, så här är inte bara att sätta upp mål utan hur viktiga våra inre mentala processer är för vårt beteende. A:et står för Attityd och menas med hur vi kan välja vilka tankar vi ska ha och att vi har ett val i att tolka det som sker runt oss. Många gånger tolkar vi saker som händer på ett sätt som klankar på oss själva eller att vi gör oss till offer för omständigheter när jag i själva verket kan ha stor egenkontroll i mitt tolkande av omvärlden. Vi skapar oss också massa ”valda Sanningar” som vi väljer att leva efter eftersom vi just tror att det är sanningar till min egen förmåga exempelvis. K:et står för Känslan. Hur vi själva kan påverka vilken känsla eller inre klimat jag vill ha, att jag själv kan ta fram den vinnande känslan när jag vill ha mer av den. Detta kan också göras med hjälp av triggerövningar.

Mental träning är enligt mig ett smlingsnamn för flera psykologiska falanger så som Possitiv psykologi, idrottspsykologi och kognitiv psykologi.

Livskompetens

Livskompetens är på det sätt vi använder oss av den kunskap vi fått med oss i livet. Att ha kunskap är i all mening någonting värdefullt och bra att ha, men kunskap är inte värt något om jag inte använder den. Så det är just när jag använder min kunskap som det är kompetens och i det här fallet då livskompetens. Du kan läsa dig till hur du får bra kondition, men det ger ingen nytta om du inte samtidigt tränar. Du kan läsa dig till hur du blir världsmästare i stavhopp, men det är träningen och erfarenheten som sen avgör hur du hanterar staven. Du kan också läsa alla dessa självhjälpsböcker som kommer, men dom förändrar inte hur du mår om du inte själv gör förändringar i din vardag. Jag får ofta personer som söker upp mig för att de känner sig stressade eller känner stor brist på energi och de berättar att de läst massor av böcker och har stor kunskap i vad som gör livet roligare, bättre eller mer innehållsrikt. Den naturliga frågan jag då bruka ställa är vad de har gjort eller förändrat i sitt liv av all den kunskap de förskansat sig. Svaret är oftast ingenting när de tänker efter. Så då kan vi slå hål på myten om att kunskap förändrar våra beteenden.