Hyr allt möjligt

Köp inte nytt, hyr av oss istället. Vi har produkter från badtunna till handverktyg

Se allt du kan hyra Image

Om företaget

Att hyra ut olika produkter under namnet ”HYR ALLT MÖJLIGT” är en bisyssla från min ordinarie verksamhet som är Coaching, Mental Träning, Businesscoaching och stresshantering. Men även föreläsningar och utbildningar.

Att kunna hyra produkter på hemmaplan (Rydaholm) är ett miljövänligt alternativ och en tidsbesparing då du hyr släp eller andra produkter och då slipper åka till Alvesta, Värnamo, Växjö eller Ljungby.

Produkter som Badtunna och Partytält är det en närhet även för närliggande städer som Växjö, Ljungby och Värnamo. Rydaholm ligger inom en 4-milsgräns från dessa städer.
Vid hyrning av badtunna och Partytält går även att skapa en helhetslösning för mindre stress och smidigt för dig som kund.

Har du funderingar på vad som går att hyra eller har önskemål kring ditt hyrande
Kontakta mig på 0703-744400

Härliga hälsningar Patrik

Hyresvilkor

Hyrestagaren ska vårda hyresobjektet under hyrestidens gång och får inte göra några förändringar av detsamma. Hyresobjektet ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. Uthyraren svarar för skador till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning.

Produkten skall återlämnas på uttalad tid och i gott skick. Om skada uppstår på grund av handhavandefel betalar hyrestagaren reparationen eller ersätter produkten. Om återlämnande uteblir skickas en faktura på en ny liknande produkt. All användning av verktyg/produkter sker på egen risk av hyrestagaren. Vid hyra uppvisas svensk giltig legitimation.

Hyresgivaren ser till att produkten är försäkrad och hyrestagaren åtar sig att betala självrisk på 4500kr vid skada

Ladda ner Hyresvillkor här